Rocksigma genomför investeringsrunda

Partnerinvest Norr investerar tillsammans med Northern CapSek Ventures (“CapSek”) i RockSigma. CapSek offentliggjorde sin investering tidigare i våras(ref) och i och med att Parterinvest Norr nu har fullföljt sin investering är RockSigmas första externa investeringsrunda fullt genomförd. Investeringen skapar viktiga resurser för RockSigma i syfte att verkställa sin ambitiösa tillväxtplan.

“Med den här investeringen kan vi öka takten i vår satsning för att etablera oss tydligt på deninternationella marknaden för underjordsgruvor.”, Emil Svanberg, VD RockSigma

RockSigma, som är sprunget ur LKAB’s verksamhet i Kiruna och Malmberget samt forskning
vid Luleå tekniska universitet, har en skalbar affärsmodell som bygger på bolagets unika
lösning för att lokalisera och karakterisera jordskalv (seismisk aktivitet). Att övervaka och
analysera jordskalv är en kritisk del i arbetet för att hålla gruvbrytningen säker samtidigt som
den är effektiv. Seismisk aktivitet är en växande utmaning hos mängder av underjordsgruvor
som bryter på allt större djup för att möta efterfrågan på hållbar utvinning av metaller och
mineraler.

“Även annan industriell verksamhet, som t.ex. storskalig geotermisk elkraftproduktion, har
liknande utmaningar med seismisk aktivitet. Inom några år räknar vi med att göra affärer
även utanför gruvsektorn”, Emil Svanberg, VD RockSigma

Partnerinvest Norr och CapSek, bägge med investeringsfokus i tillväxtbolag i norra Sverige,
kompletterar varandra som ägare och bidrar aktivt med sina respektive kompetenser,
erfarenheter och nätverk till RockSigmas utveckling. För RockSigma är det viktigt att bygga
ett starkt team, från ägarkretsen, via styrelse och ledning till operativ personal.

“RockSigma har ett mycket bra team som nu har möjlighet att verkställa sin tillväxtplan. Jag
ser fram emot att tillsammans med teamet och CapSek fortsätta tillväxtresan i bolaget”,
säger Mikael Edström, Investment Manager på Partnerinvest Norr.

Om Partnerinvest i Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i
bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår
verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr
har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Om Rocksigma

RockSigma är ett svenskt mjukvarubolag, specialiserat på bearbetning av seismikdata för
övervakning, analys och prognoser av inducerad seismisk aktivitet för ökad säkerhet och
produktivitet. Vi startade vid LKAB i Kiruna och Malmberget, världens två största
underjordsgruvor för järnmalm, och bygger nu lösningar för underjordsgruvor på den globala
marknaden, med utblick mot andra industriella tillämpningar i framtiden.

PRESSMEDDELANDE
Luleå, 11 juni 2024

För mer information, vänligen kontakta
Emil Svanberg, VD RockSigma
emil.svanberg@rocksigma.com
+46 70 579 5506
www.rocksigma.com

Mikael Edström, Senior Investment Manager Partnerinvest Norr
mikael@partnerinvestnorr.se
+46 73 310 2007
www.partnerinvestnorr.se

LinkedIn

Latest news

Rocksigma genomför investeringsrunda

Partnerinvest Norr investerar tillsammans med Northern CapSek Ventures (“CapSek”) i RockSigma. CapSek offentliggjorde sin investering tidigare i våras(ref) och i och med att
Parterinvest Norr nu har fullföljt sin investering är RockSigmas första externa investeringsrunda fullt genomförd. Investeringen skapar viktiga resurser för RockSigma i syfte att verkställa sin ambitiösa tillväxtplan.

Read more

A NEW ERA OF SEISMIC DATA VALUE CREATION

At the end of 2023, our BEMIS products for seismic processing and analysis have been successfully tested at more than ten mines on four different continents. The strong results show that mines can expect accurate and reliable automatic processing and powerful, user friendly analysis tools that they can be confident about. 

Read more